Legal Notice

The Panzer Shop web-site and Panzer Model Kit web-site are owned by Libor Matejka. All of the informations on the
PanzerShop web-site and Panzer Model Kit web-site are solely owned by its credited authors. This applies to written text,
photographs and video. All of the material on this site represents the opinion of the authors. All uncredited material was created and is owned by the web-site owners. If any of the material on this web-site is to be reprinted in any form then the web-site owner must be contacted first for permission.

PanzerShop web-site a Panzer Model Kit web-site jsou ve vlastnictví Libora Matějky. Všechny informace na PanzerShop web-site a Panzer Model Kit web-site jsou pouze ve vlastnictví jejich autorů. To se týká psaného textu, fotografií, obrázků popř. videa. Všechny materiály na tomto místě představují názor autorů. Všechny fotografie modelů byly vytvořeny pouze pro potřebu web-site majitelů. Pokud chce někdo použít obsah PanzerShop web-site a Panzer Model Kit web-site pro komerční potřebu v jakékoliv podobě, musí požádat autory o písemné svolení.